Navigácia

Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Čelovce

Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022.

Hasičská jednotka obce DHZO:

Starosta obce Ján Kožlej, poslanci obce ( obdobie 2010 - 2014 ) a dobrovoľníci Viktor Kožlej, Michal Partila, Dávid Šinglár a další kolektív dobrovoľníkov zriadili pre obec v rokoch 2010 - 2022 hasičskú jednotku obce DHZO Čelovce. Stali sme sa súčasťou celoplošného rozmiestneia síl a prostriedkov na území SR.  Stali sme sa čakateľmi na priradenie dotácii a čakateľmi na priradenie hasičkej techniky: IVECO a protipovodňový vozík. Činnosť hasičskej jednotky bola riadená operačným strediskom HaZZ pre ktorých sme boli funkčná, zodpovedná a schopná hasičská jednotka. Za našu činnosť a súčasť v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov nám Ministerstvo vnútra odovzdalo v roku 2015 Hasičské IVECO a protipovodňový vozík.

Splňali sme každoročne všetky podmienky pre správne fungovanie DHZO tu je niekoľko z nich: zabezpečili sme školenie pre 10 členov s povinným absolvovaním školenia: základná príprava Hasičkej jednotky, absolvovanie veliteľských skúšok ( Stanislav Kožlej, Michal Partila ). Absolvovanie školení: obsluha hasičského IVECA a pritipovodňového vozíka, absolvovanie kurzu strojníka, Vodič Iveca s platným "C" preukazom a psyhotestami.  Absolnovanie školenia pre člena hasičskej jednotky na právo prednostnej jazdy: používanie svetelnej a zvukovej signalizácie. Školenia obsluha hasičekej techniky.  Účasť na taktIckých cvičeniach hasičkej jednotky, účasť na odborných a taktických školeniach. Funkčnosť a starostlivosť o vybavenie hasičkšej techniky v obci. 

Prvá hasičská jednotka obce Čelovce:

Velitelia :

Michal Partila, Stanislav Kožlej

Strojníci:

David Šinglár, Patrtik Partila

členovia hasičkej jednotky:

Samuel Pankuch, Vladimír Rokyta, Lukáš Lukáč, Peter Gdovin,  Tomáš Mazur, Viktor Kožlej.

                                            

Dobrovoľná požiarna ochrana DHZ Čelovce:

Podľa záznamov 80. -te a  90- te roky roky DHZ Čelovce  viedol Slavomír Nazarej a kolektív hašičov.  V roku 1998 prevzdal hasičstvo v obci Rastilsav Partila a veliteľ Marek Gdovin. (  Rastislav Partila predseda DHZ 1998 - 2006 ).  Neskôr nastúpila nová generácia mladých dobrovoľníkov pod vedením predsedu Tomáša Končára v roku 2006 ( prededa DHZ v rokoch 2006 - 2012 ).   V roku 2010 nastúpila nová generácia mladých hasičov a začalo sa s taktickou a zásahovou činnosťou. Tomáš Končár odovzdal predsedníctvo  DHZ v roku 2012,  Marek Gdovin bol  veliteľom DHZ Čelovce (  veliteľ DHZ 1998 - 2019 ).  Dobrovoľných hasičov a novo vzniknutú hasičskú jednotku obce Čelovce  viedol do roku 2022 Viktor Kožlej.  (  predseda DHZ 2012 - 2022 ).

záznamy z výročných správ DHZ Čelovce:

2006 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach. Zúčastnili sme sa súťaže pre dorastencov.

2007 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 5 pohárových súťažiach.

2008 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach.

2009 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 6 pohárových súťažiach.

2010 - Náš dobrovoľný hasičský zbor začiatkom leta 2010, aktívne pomáhal obyvateľom mesta Prešov pri záplavách na uliciach Škultétyho a Budovateľská. Od piatku do pondelka rána sme neprestajne čerpali ľudom vodu z ich zatopených pivníc.

2010 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 2 pohárových súťažiach.

2011 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 1 pohárovej súťaži.

2012 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 4 pohárových súťažiach.

2013 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 8 pohárových súťažiach.

2014 - Náš dobrovoľný hasičský zbor 2. 8 2014 bol nápomocný pri požiari v obci Chmeľovec, kde horela stodola. Hasili sme horiacu stodolu, zachraňovali sme zbytok majetku, dopĺňali sme hadicovým vedením vodu do cisterien pre profesionálov. Pomáhali sme profesionálom s odpratávaním zhoreného materiálu a nájdením a likvidáciou ohniska.

2014 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 10 pohárových súťažiach.

2015 - V marci sme zasahovali pri malom požiari v našom katastri, kde horela suchá tráva, koncom marca sme zasahovali na ceste smerom z Podhrabiny do Čeloviec kedy po búrke boli na ceste spadnuté stromy. V septembri sme boli prizvaní k zásahu na Podhrabinu kde horel kamión.  V októbri v nočných hodinách sme boli prizvaní na pomoc pri riadení cestnej premávky na  „kopci Petič“ cesta smerom Hanušoviec na Lipníky, kde bola dopravná nehoda v neprehľadnej zákrute.

2015 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2015 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2015 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor zorganizoval v lete 2015 v katastri obce Čelovce súťaž: “Čelovský pohár“  hasičská súťaž na “Hančovej“.

2015 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach. Dňa 26. júla 2015 na hasičskej súťaži v Župčanoch sme urobili náš časový rekord v hasičskom útoku na sklápacie terče: 19,27 s.

2016 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2016 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2016 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor zorganizoval koncom leta 2016 v katastri obce Čelovce súťaž: “Čelovský pohár“  hasičská súťaž na “Hančovej“.

2016 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 7 pohárových súťažiach.

2017 - V spolupráci s OR HaZZ na Delni v Prešove sme sa 18.septembra zúčastnili na taktickom cvičení zameranom na využitie protipovodňového vozíka, stavali sme protipovodňový val.

2017 - Koncom októbra 2017 náš dobrovoľnícky hasičský zbor zúčastnil taktického cvičenia v obci Lipníky, kde išlo o požiar lesného porastu. Spolu s ďalšími dobrovoľnými hasičmi okrsku Lipníky sme úspešne ukončili toto cvičenie.

2017 - Koncom októbra sme boli vyzvaní na odstránenie spadnutých stromov Podhrabine, kde sme našou technikou odstránili padnuté stromy cez cestnú komunikáciu

2017 - Koncom apríla 2017 sme boli povolaní na ukážku hasenia požiaru a ukážku hasičskej techniky v mestskej časti Ťahanovce – Košice.  

2017 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2017 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2017 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor zorganizoval v lete 2017 v katastri obce Čelovce súťaž: “Čelovský pohár“  hasičská súťaž na “Hančovej“.

2017 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 8 pohárových súťažiach.

2018 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor začiatkom júna 2018 počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

2018 - V mesiaci február sme boli vyzvaní na odstránenie spadnutých stromov Podhrabine, kde sme našou technikou odstránili padnuté stromy cez cestnú komunikáciu.

2018 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 4 pohárových súťažiach.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor bol povolaný začiatkom januára 2019 na pomoc pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity na Orave. Naši členovia Dávidovi Šinglár a Patrik  Partila sa tejto akcie zúčastnili a svojou pomocou pomohli s ostatnými členmi obyvateľom Oravy.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor koncom júna 2019 pomáhal pri odčerpávaní zatopených stidní po prívalových dažďoch v obci Chmeľov.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor bol celkovo 3x v roku 2019 vyzvaní na odstránenie spadnutých stromov na ceste z Podhrabiny do Čeloviec.

2019 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil na 3 pohárových súťažiach.

2020 – 2021 - Počas celoštátneho testovania obyvateľov sme boli nápomocný pri príprave priestorov v našej obci.

2021 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor bol povolaný na pomoc obyvateľom Malý Šariš pri odstraňovaní následkov povodní v mesiaci júl 2021. Pomáhali sme celý deň do neskorých nočných hodín obyvateľom odčerpať z ich zatopených domov a pivníc vodu.

2022 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa zúčastnil taktického cvičenia spolu s dobrovoľnými hasičmi v okrsku Lipníky. Taktické cvičenie bolo zamerané pre diaľkovú dopravu vody pri hasení lesného požiaru v katastri obce Chmeľov.

2022 - Náš dobrovoľnícky hasičský zbor počas akcie MDD v Čelovciach poskytol ukážku hasenia požiaru prostredníctvom hasičskej peny a ukážku hasičskej techniky.

zapísal: Viktor Kožlej, predseda DHZ

 

Stránka

Zasah Chmeľovec

Zasah Chmeľovec

Zasah Chmeľovec

Zasah Chmeľovec

Zasah Chmelovec

Zasah Chmelovec

Zasah Taktické cvičenie

Zasah Taktické cvičenie

Zasah taktické cvičenie

Zasah taktické cvičenie

Zasah taktické cvičenie

Zasah taktické cvičenie

Zasah takticke cvičenie

Zasah takticke cvičenie

zasah takticke cvičenie

zasah takticke cvičenie

Výjazd DHZ Čelovce

Výjazd DHZ Čelovce

Výjazd DHZ Čelovce

Výjazd DHZ Čelovce

Výjazd DHZ Čelovce

Výjazd DHZ Čelovce

Výjadz DHZ Čelovce

Výjadz DHZ Čelovce


Stránka