Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 9. 2. 2023
takmer jasno 1 °C -10 °C
piatok 10. 2. zamračené 0/-9 °C
sobota 11. 2. slabé sneženie 0/-7 °C
nedeľa 12. 2. sneženie 2/-7 °C

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 9.2.2023, 1:14:09

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Navigácia

Obsah

História obce Čelovce

Obec leží na juhozápadných svahoch Nízkych beskýcd na mierne zvlnenom povrchu takmer odlesneného chotára. Stred obce je v nadmorskej výške 375m, rozloha chotára je 395 ha.

Obec vznikla v polovici 14. storočia zemianskou kolonizáciou, pri ktorej v roku 1355 zeman Pavol Czely ( Čeľ ) a jeho bratia Štefan, Andrej a Ladislav získali právo na zaľudnenie oblasti od chotára obce až polesy v Okolí Tople. Od ich mena je odvodený aj názov obce - Čelovce. Podľa písomných záznamov majetky v obvi postupne vlastnili aj iné zemianske rodiny. Napríklad v roku 1427 rodina Varjú, 1562 rodina Ormány, 1612 rodina Fejérváry, 1625 rodina Sztankay, 1630 rodina Zimmermann, 1769 rodina Pulszky. Rodiny Zimemermann a Pulszky odchádzajú od obce aj svoj predikát. Poslednými vlastníkmi boli členovia rodiny Körtvélyessy.

V obci sa nachádzali dve zemianské kúrie ( kaštiele ) . Staršia, podľa rodinného podania asi 300 ročná, sa nachádzala približne v priestoroch nového katolíckeho kostola, pri výstavbe ktorého sa našli aj zbytky základov kúrie. Táto kúria je zakreslená ešte v katastrálnej mape z roku 1875, zbúrali ju pred koncom 19. storočia. Mladšia kúria, ktorá bola zbúraná po II. svetovej vojne sa nachádzala v hornej časti obce pred bývalým majerom.

Starostovia Obce

1933  –  1935         Andrej Vraňuch

1935  –  1939         Juraj Pankuch

1939  –  1942         Andrej Nazarej

1942  –  1945         Andrej Biroš

1945  –  1948         Ján Miroľský

1948  –  1950         Ján Hasara

1950  –  1954         Ján Pankuch

1954  –  1957         Imrich Gladič

1957  –  1960         Ján Biroš

1960  –  1969         Ján Keresteš

1969  –  1971         Ján Marcinko

1971  –  1976         Ján Pankuch

1976  –  1990         Juraj Biroš

1990  –  1998         Ján Varga

1998  –  2006         Štefan Gdovin

2006  –  2010         Jozef Biroš

2010  –  2022         Ján Kožlej

2022 -                     Ing. Martina Gdovinová, MBA

 

Chronológia rozvoja obce

1948  –  výstavba volejbalového ihriska

1952  –  zavedený telefón

1958  –  založenie JRD

1959  –  výstavba elektrifikácie obce

          –  výstavba sypanej cesty v obci

1960  –  výstavba budovy ZŠ

1964  –  zlúčenie JRD Čelovce a JRD Pušovce a Šar. Trstená

1967  –  výstavba budovy MNV a požiarnej zbrojnice

1969  –  oprava dvoch studní v bývalom panskom dvore

1970  –  oplotenie cintorína a kostola ECAV

1973  –  výstavba budovy JEDNOTA predajňa potravín a pohostinstva

1978  –  rekonštrukcia rybníka (protipožiarna nádrž)

1984  –  obecná cesta – asfaltový koberec

          –  generálna oprava kostola ECAV

1988  –  výstavba sypanej cesty ku cintorínu a kostolu ECAV

1986  –  výstavba zvonice

1991  –  výstavba tenisového ihriska

          –  rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

         –  oprava krypty

          –  výstavba rím.-kat. kostola

1992  –  24. októbra konsekrácia rím.-kat. kostola Najsv. Trojice

          –  oprava budovy kult. Domu

1993  –  výstavba betónového oplotenia cintorína južná a západná strana

          –  výstavba dreveného skladu na cintoríne

1999  –  rozšírenie siete NN ulica školská po prípojku ku rím.-kat. kostolu

          –  rekonštrukcia NN siete od Palenčarne ku kostolu ECAV

          –  zhotovenie pohrebného vozíka

          –  oprava miestneho rozhlasu, výmena rozhl. Aparatúry

          –  oprava verejného osvetlenia

          –  oprava schodov ZŠ

2000  –  plynofikácia obce

          –  odhalenie erbu, vlajky a pečať obce

          –  rekonštrukcia požiarnej sušiarne

          –  obnovenie náteru strechy školy

          –  zhotovenie vianočných svetelných ozdôb

          –  rekonštrukcia zvonice

          –  oprava studne pred OcÚ

2001  –  výstavba panelovej cesty od zastávky SAD na Luky

          –  výstavba priepustov ulica záhradná, zastávka SAD, zákruta pri rybníku

          –  ukončenie rekonštrukcie zvonice

          –  výstavba a dláždenie priekop št. cesta

          –  rekonštrukcia oplotenia cintorína (severná strana)

2002  –  výstavba priepustov pri Palenčarni a pred OcÚ

          –  rekonštrukcia oplotenia cintorína (východná strana)

          –  výstavba asfaltový koberec pred OcÚ a JEDNOTA

          –  plynofikácia školy a OcÚ

          –  výstavba soc. zariadenia ZŠ

2003  –  výstavba altánku na volejbalovom ihrisku

          –  rekonštrukcia budovy ZŠ

          –  výstavba parku v areáli ZŠ

2004  –  rekonštrukcia budovy OcÚ

          –  výstavba altánku v areáli školy

          –  výstavba priekopy od Palenčarne a priepustu

          –  rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

          –  oprava vonkajšej omietky rím.-kat. kostola

          –  zakúpenie druhého zvona (Sv. Štefan) do zvonice a montáž

          –  rekonštrukcia strechy na kostole ECAV.

2006  – posviacka ev. kostola av. vierovyznania po celkovej rekonštrukcii

2010  – Zateplenie Obecného úradu a hasičskej zbrojnice.

          – Vybudovanie novej cesty k Cintorínu po za záhrady.

          – Realizácia  rozšírenia el. vedenia NN siete IBV 12 RD smer Podhrabina

2011  – Vyradenie ZŠ zo siete škôl a školských zariadení k 30.06.2011, pre

             nízky počet žiakov .

– Odkúpenie a zaradenie Cintorína a prístupovej cesty k Ev. kostolu

             do majetku obce.

          – Kolaudácia el.vedenia NN siete IBV 12 RD smer Podhrabina

          – Likvidácia chem. skladu na náklady obce po bývalom JRD Čelovce

2012  – oprava interiéru rím.- kat. kostola ( omietky, zníženie stropu, kúrenie)

          – vybudovanie priepustu popod cestu, úprava priekopy okolo D. Pankucha

– Schválenie Územného plánu obce Čelovce

2013  – Realizácia výstavby Multifunkčného ihriska v obci Čelovce

– Ukončená súťaž na rekonštrukciu a úpravu vnútorných priestorov   

   bývalej ZŠ na Spoločenskú sálu a jej zateplenie cez MAS- Šafran

              – Položenie časti asfaltového povrchu na cestu III/5761 v extraviláne k.ú.

   obce Čelovce smer Čelovce – Podhrabina v dĺžke 2 x 300 m - oddelene.