SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017
Pohárová súťaž Tulčík
Fotogaléria - do roku 2022
Mikuláš 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2015
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2016
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
23.11.2020
úprava zmluvy zo dňa 13.10.2020
Michal Krzák
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Michal Krzák
Názov Dodatok č.1 k Zmluve s označením Zmluva o nájme a Zmluva o kúpe prenajatej veci (kúpna zmluva) zo dňa 13.10.2020
Predmet úprava zmluvy zo dňa 13.10.2020
Cena 25 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 23.11.2020
Dátum účinnosti 24.11.2020
Dátum ukončenia 31.10.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
23.11.2020
aplikácia §10 zákona č.417/2003 Z.z.
UPSVAR Prešov
Detail zmluvy 20//37/010/171
Číslo 20//37/010/171
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 UPSVAR Prešov
Názov DOHODA č.20//37/010/171
Predmet aplikácia §10 zákona č.417/2003 Z.z.
Dátum zverejnenia 23.11.2020
Dátum účinnosti 24.11.2020
Dátum ukončenia 31.12.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
20.10.2020
je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
UPSVAR Prešov
Detail zmluvy 20_37_012_360
Číslo 20_37_012_360
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 UPSVAR Prešov
Názov Dohoda UPSVAR č.20_37_012_360
Predmet je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
Dátum zverejnenia 20.10.2020
Dátum účinnosti 21.10.2020
Dátum ukončenia 31.12.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
16.10.2020
prenájom nehnuteľností spojený s nadobudnutím vlastnického prava
Michal Krzák
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 1 IČO 00690597
Zmluvná strana 2 Michal Krzák
Názov Zmluva o najme a kupná zmluva
Predmet prenájom nehnuteľností spojený s nadobudnutím vlastnického prava
Cena 50 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 16.10.2020
Dátum účinnosti 16.10.2020
Dátum ukončenia 31.12.2021
Uzatvoril Ján Kožlej
16.4.2020
je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
Prima banka Slovensko, a.s
Detail zmluvy 40/003/20
Číslo 40/003/20
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere
Predmet je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
Cena 30 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 16.4.2020
Dátum účinnosti 17.4.2020
Uzatvoril Ján Kožlej
16.4.2020
je poskytnutie úveru bankou klientovi obci Čelovce za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
Prima banka Slovensko, a.s
Detail zmluvy 40/004/20
Číslo 40/004/20
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s
Zmluvná strana 2 IČO 1575951
Názov Zmluva o termínovanom úvere
Predmet je poskytnutie úveru bankou klientovi obci Čelovce za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
Cena 30 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 16.4.2020
Dátum účinnosti 17.4.2020
Uzatvoril Ján Kožlej
15.4.2020
Kúpa nehnuteľnosti v obci Čelovce
Helena Končarová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Helena Končarová
Názov Kúpno-predajná zmluva
Predmet Kúpa nehnuteľnosti v obci Čelovce
Cena 45 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 15.4.2020
Dátum účinnosti 16.4.2020
Uzatvoril Ján Kožlej
17.3.2020
Poskytnutá dotácia z prostriedkov DPO SR na rok 2020
DPO SR
Detail zmluvy 3200313
Číslo 3200313
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 DPO SR
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie prostriedkov DPO SR
Predmet Poskytnutá dotácia z prostriedkov DPO SR na rok 2020
Cena 3 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 17.3.2020
Dátum účinnosti 18.3.2020
Dátum ukončenia 31.8.2020
Uzatvoril Ján Kožlej
17.2.2020
Dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení Základnej zmluvy v oblasti nakladania s odpadmi.
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2020
Číslo 1/2020
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 1 IČO 00690597
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Názov Dodatok č.1/2020 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení Základnej zmluvy v oblasti nakladania s odpadmi.
Cena 90,00 EUR
Dátum zverejnenia 17.2.2020
Dátum účinnosti 1.3.2020
Dátum ukončenia 31.12.2020
Uzatvoril Ján Kožlej
18.11.2019
Rekonštrukcia Verejného osvetlenia v obci Čelovce
LED-SOLÁR, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 LED-SOLÁR, s.r.o.
Názov Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
Predmet Rekonštrukcia Verejného osvetlenia v obci Čelovce
Cena 13 999,99 EUR
Dátum zverejnenia 18.11.2019
Dátum účinnosti 19.11.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
17.10.2019
Zhotovenie diela -stavby v zákazke: "Amfiteáter v obci Čelovce"
HAMEX, s.r.o.
Detail zmluvy 1/2019
Číslo 1/2019
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 HAMEX, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36457949
Názov Zmlva o dielo
Predmet Zhotovenie diela -stavby v zákazke: "Amfiteáter v obci Čelovce"
Cena 26 675,06 EUR
Dátum zverejnenia 17.10.2019
Dátum účinnosti 18.10.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
7.10.2019
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
Ing.Marek Lipka, audítor
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Ing.Marek Lipka, audítor
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
Cena 350,00 EUR
Dátum zverejnenia 7.10.2019
Dátum účinnosti 8.10.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
6.5.2019
je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi 3000,-€ a záväzok príjemcu použiť dotáciu pre DHZ na technicko materiálne zabezpečenie
DPO SR
Detail zmluvy 39 545
Číslo 39 545
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 DPO SR
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Predmet je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi 3000,-€ a záväzok príjemcu použiť dotáciu pre DHZ na technicko materiálne zabezpečenie
Cena 3 000,00 EUR
Dátum zverejnenia 6.5.2019
Dátum účinnosti 7.5.2019
Dátum ukončenia 30.9.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
8.4.2019
Poskytovanie prispevku na chod zariadenia SED-Chmeľov
SED-Chmeľov
Detail zmluvy 01/2019
Číslo 01/2019
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 SED-Chmeľov
Názov Zmluva o poskytovaní príspevku na rok 2019
Predmet Poskytovanie prispevku na chod zariadenia SED-Chmeľov
Cena 10,00 EUR
Dátum zverejnenia 8.4.2019
Dátum účinnosti 9.4.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
8.4.2019
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čelovce v sume 40,-€ ročne na jedného žiaka
Mesto Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Mesto Prešov
Názov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019
Predmet poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Čelovce v sume 40,-€ ročne na jedného žiaka
Cena 40,00 EUR
Dátum zverejnenia 8.4.2019
Dátum účinnosti 9.4.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
20.3.2019
Vykonať každoročné nestranné zistenie stavu multifunkčného ihriska tzv.ročnú hlavnú kontrolu a vydať o tom protokol
EKOTEC,spol.s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 EKOTEC,spol.s.r.o.
Názov Zmluva o kontrolnej činnosti
Predmet Vykonať každoročné nestranné zistenie stavu multifunkčného ihriska tzv.ročnú hlavnú kontrolu a vydať o tom protokol
Cena 178,00 EUR
Dátum zverejnenia 20.3.2019
Dátum účinnosti 21.3.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
5.3.2019
povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami
Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44
Zmluvná strana 2 IČO 37053817
Názov Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 04.05.2017
Predmet povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami
Cena 0,00 EUR
Dátum zverejnenia 5.3.2019
Dátum účinnosti 6.3.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
12.2.2019
Prace naviac k prístavbe Požiarnej zbrojnice v obci Čelovce
František Kozák-GASKOMPLET
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 František Kozák-GASKOMPLET
Názov Dodatok č.1 k ZoD zo dňa 3.5.2018
Predmet Prace naviac k prístavbe Požiarnej zbrojnice v obci Čelovce
Cena 9 999,34 EUR
Dátum zverejnenia 12.2.2019
Dátum účinnosti 13.2.2019
Dátum ukončenia 30.6.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
4.2.2019
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly auditu
Premier Colsunting EU, s.r.o.
Detail zmluvy JO 011215-4-1
Číslo JO 011215-4-1
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 Premier Colsunting EU, s.r.o.
Názov Dodatok k Zmluve o dielo
Predmet Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly auditu
Cena 0,00 EUR
Dátum zverejnenia 4.2.2019
Dátum účinnosti 14.3.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
28.1.2019
poskytovanie finančného príspevku prijímateľovi na prevádzku poskytovanej soc. služby v súlade s §75 a §77 zá.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
ANGELO,n.o.
Detail zmluvy 01-2019
Číslo 01-2019
Zmluvná strana 1 Obec Čelovce
Zmluvná strana 2 ANGELO,n.o.
Názov Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby -danný stacionár ANGELO,n.o.
Predmet poskytovanie finančného príspevku prijímateľovi na prevádzku poskytovanej soc. služby v súlade s §75 a §77 zá.č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Cena 10,00 EUR
Dátum zverejnenia 28.1.2019
Dátum účinnosti 29.1.2019
Dátum ukončenia 31.12.2019
Uzatvoril Ján Kožlej
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.