SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Fotogaléria - do roku 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2015
Naša dedinka
Fotogaléria - do roku 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2016
A
A
A

Obecný úrad

 Starostka obce:                                                                                

 Ing. Martina Gdovinová, MBA       

 t.č. 0908 975 835 

 E - mail:                                                                                            

 celovce@nextra.sk

 

 Zástupca starostky obce:

 Bc. Ján Varga                            

 

 Referentka OcÚ:       

 Eva Kiseľaková - 051/7997716   

 E - mail:                                                                                            

 celovce@nextra.sk

 

Hlavný kontrolór obce:

Ing. Janka Šoltésová, PhD.

 

                                                         

 OcÚ Čelovce

 Čelovce 49

 082 14  Pušovce

 IČO: 00690597

 DIČ: 202 130 2987

 

Komisie:

Kultúrna komisia:  predseda - Bc. Ján Varga, členovia: Martina Plančárová, Andrej Majerník

Športová komisia: predseda - Marek Gdovin, člen: Štefan Nazarej

Komisia vo verejnom záujme: predseda - Martina Plančárová, členovia: Andrej Majerník, Štefan Nazarej

                                       

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.