SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017
Deň matiek 2023
Deň matiek 2023
Upracme Čelovce 2023
Mikuláš 2022
Fotogaléria - do roku 2022
A
A
A

História obce Čelovce

 

História obce Čelovce

Obec leží na juhozápadných svahoch Nízkych beskýcd na mierne zvlnenom povrchu takmer odlesneného chotára. Stred obce je v nadmorskej výške 375m, rozloha chotára je 395 ha.

Obec vznikla v polovici 14. storočia zemianskou kolonizáciou, pri ktorej v roku 1355 zeman Pavol Czely ( Čeľ ) a jeho bratia Štefan, Andrej a Ladislav získali právo na zaľudnenie oblasti od chotára obce až polesy v Okolí Tople. Od ich mena je odvodený aj názov obce - Čelovce. Podľa písomných záznamov majetky v obvi postupne vlastnili aj iné zemianske rodiny. Napríklad v roku 1427 rodina Varjú, 1562 rodina Ormány, 1612 rodina Fejérváry, 1625 rodina Sztankay, 1630 rodina Zimmermann, 1769 rodina Pulszky. Rodiny Zimemermann a Pulszky odchádzajú od obce aj svoj predikát. Poslednými vlastníkmi boli členovia rodiny Körtvélyessy.

V obci sa nachádzali dve zemianské kúrie ( kaštiele ) . Staršia, podľa rodinného podania asi 300 ročná, sa nachádzala približne v priestoroch nového katolíckeho kostola, pri výstavbe ktorého sa našli aj zbytky základov kúrie. Táto kúria je zakreslená ešte v katastrálnej mape z roku 1875, zbúrali ju pred koncom 19. storočia. Mladšia kúria, ktorá bola zbúraná po II. svetovej vojne sa nachádzala v hornej časti obce pred bývalým majerom.

Starostovia Obce

1933  –  1935         Andrej Vraňuch

1935  –  1939         Juraj Pankuch

1939  –  1942         Andrej Nazarej

1942  –  1945         Andrej Biroš

1945  –  1948         Ján Miroľský

1948  –  1950         Ján Hasara

1950  –  1954         Ján Pankuch

1954  –  1957         Imrich Gladič

1957  –  1960         Ján Biroš

1960  –  1969         Ján Keresteš

1969  –  1971         Ján Marcinko

1971  –  1976         Ján Pankuch

1976  –  1990         Juraj Biroš

1990  –  1998         Ján Varga

1998  –  2006         Štefan Gdovin

2006  –  2010         Jozef Biroš

2010  –  2022         Ján Kožlej

2022 -                     Ing. Martina Gdovinová, MBA

 

 

 

 

      

         

         

         

         

         

       

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.