SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Fotogaléria - do roku 2022
Mikuláš 2022
Vianočná výzdoba obce - december 2022
Dni obce Čelovce - otvorenie amfiteátra
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Vianočná výzdoba obce - december 2022
A
A
A

MAS Šafrán

MAS Šafrán

MAS ŠAFRÁN, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy. Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.

Základné informácie o MAS
Právna forma občianske združenie
Dátum vzniku 13.08.2009
Dátum získania štatútu MAS 26.05.2010
Počet členov k 18.01.2019 48
Počet obcí, ktorých kataster tvorí územie MAS 22
Rozloha k 31. 12. 2014 180,96 km2
Počet obyvateľov k 31.12.2014 18 543
Hustota obyvateľstva 102,47  obyvateľa na km2
Administratívne zaradenie – okres Prešov
Administratívne zaradenie – kraj Prešovský
Počet obcí zaradených do pólov rastu 2
Počet obcí nezaradených do pólov rastu 20

Zoznam členov MAS ŠÁFRÁN k 15.03.2018

Informácie o MAS Šafrán nájdete na webe:

https://www.massafran.sk/

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.