SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017
Fotogaléria - do roku 2022
Výročná hasičská schôdza 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2016
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Fotogaléria - do roku 2022

V mesiaci október sme pamätali na našich seniorov

Vážení a milí naši dôchodcovia,

v živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu.

Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky.

Dnes, milí seniori, mi pripadla milá úloha, pozdraviť vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Skláňame sa  pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román.

Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. To vystriedalo detstvo vašich detí.

Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier.

V mysli sa zaiste roja spomienky – na všetko.

Minuli sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu staroba.

Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu....

Milé babky, vážení dedkovia, drahí naši seniori,

prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života.

Prežite ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého veku

nech sú prepletené vďačnosťou nás všetkých.

Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

Všetko dobré, veľa Božích milostí vám želám vo svojom mene ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.