SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Vianočná burza - odovzdanie výťažku
Fotogaléria - do roku 2022
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Záhradný chodník v areáli NKP
Dni obce Čelovce - otvorenie amfiteátra
Fotogaléria - do roku 2022

VÝZVA na úhradu daní a poplatkov za rok 2023

Obec Čelovce ako správca dane podľa §99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle VZN obce Čelovce 

vyzýva tých občanov, ktorí ešte nemajú uhradené dane a poplatky za rok 2023 podľa doručeného Rozhodnutia,

aby ich čo najskôr uhradili do pokladnice OcÚ  alebo bankovým prevodom na bežný účet obce vedený v

Prima banke Slovensko, a.s. č.ú.: SK68 5600 0000 0088 2631 2007.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.