SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Odovzdanie hasičského auta 2015
Odovzdanie hasičského auta 2015
Odovzdanie hasičského auta 2015
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2017
Fotogaléria - do roku 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Zápisnica z OcZ + uz. 16.02.2023
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
11.5.2023
Pozvánka - OcZ - 16.05.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2023
Názov Pozvánka - OcZ - 16.05.2023
26.4.2023
Záverečný účet obce Čelovce za rok 2022 (návrh)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2023
Dátum zvesenia 11.5.2023
Názov Záverečný účet obce Čelovce za rok 2022 (návrh)
Popis Vážení občania, v prílohe predkladáme návrh Záverečného účtu za rok 2022 v zmysle legislatívy na pripomienkovanie. Vyjadrenia (pripomienky) k návrhu ZÚ: do 11.5.2023 ústne e-mailom, elektronicky, poštou na adresu OcÚ alebo ústne do zápisnice na OcÚ
21.3.2023
Tlačivo daňové priznanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2023
Názov Tlačivo daňové priznanie
22.2.2023
Zápisnica z OcZ + uz. 16.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Zápisnica z OcZ + uz. 16.02.2023
17.2.2023
VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2023
Dátum zvesenia 4.3.2023
Názov VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
14.2.2023
Zasadnutie OcZ - 16.2.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.2.2023
Dátum zvesenia 2.3.2023
Názov Zasadnutie OcZ - 16.2.2023
14.2.2023
Zápisnica a uz. MimZ - 13.2.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.2.2023
Dátum zvesenia 2.3.2023
Názov Zápisnica a uz. MimZ - 13.2.2023
13.2.2023
Mimoriadne zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Dátum zvesenia 1.3.2023
Názov Mimoriadne zastupiteľstvo
10.2.2023
Úroveň vytriedenia odpadov v obci Čelovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Dátum zvesenia 26.2.2023
Názov Úroveň vytriedenia odpadov v obci Čelovce
Popis ÚVKO = 38,97 %
3.2.2023
Oznámenie o začatí správneho konania - obec Čelovce - výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2023
Dátum zvesenia 10.2.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania - obec Čelovce - výrub stromov
30.1.2023
Oznámenie o začatí správneho konania - obec Chmeľovec
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.1.2023
Dátum zvesenia 6.2.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania - obec Chmeľovec
17.1.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.1.2023
Dátum zvesenia 1.2.2023
Názov Návrh VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
Popis Pripomienkovanie Návrhu VZN: od 17.1.2023 do 27.01.2023 v zmysle § 6 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatn
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.