SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Záhradný chodník v areáli NKP
Výročná hasičská schôdza 2022
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2015
Naša dedinka
Hasičská súťaž Čelovský pohár 2015
Taktická a zásahová činnsoť v rokoch 2006 - 2022
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.10.2023
Výrub stromov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Dátum zvesenia 9.10.2023
Názov Výrub stromov
2.10.2023
Zápisnica - voľby do NRSR
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica - voľby do NRSR
18.9.2023
Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce Čelovce na 2.polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Dátum zvesenia 3.10.2023
Názov Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce Čelovce na 2.polrok 2023
31.8.2023
Zápisnica a uz. - 24.8.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.8.2023
Názov Zápisnica a uz. - 24.8.2023
23.8.2023
RVPS - opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2023
Názov RVPS - opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
21.8.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - IBV Záhumnie -vetva A -2str.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Dátum zvesenia 5.9.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - IBV Záhumnie -vetva A -2str.
21.8.2023
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - IBV Záhumnie -vetva A
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Dátum zvesenia 5.9.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - IBV Záhumnie -vetva A
21.8.2023
Pozvánka na zasadnutie OcZ - 24.8.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2023
Názov Pozvánka na zasadnutie OcZ - 24.8.2023
12.7.2023
Zápisnica a uz. - 11.7.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Názov Zápisnica a uz. - 11.7.2023
12.7.2023
Voľba hlavného kontrolóra obce Čelovce - deň konania, spôsob a vykonanie voľby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Názov Voľba hlavného kontrolóra obce Čelovce - deň konania, spôsob a vykonanie voľby
Popis OcZ obce Čelovce vyhlásilo deň konania voľby HK, ustanovilo spôsob a vykonanie voľby HK obce Čelovce. Kandidáti na funkciu HK sú povinní podať písomnú prihlášku v termíne a s náležitosťami podľa uznesenia OcZ č. 52/07/2023 zo dňa 11.7.2023.
6.7.2023
Pozvánka na OcZ - 11.7.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.7.2023
Názov Pozvánka na OcZ - 11.7.2023
26.5.2023
Zápisnica z OcZ - 16.5.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.5.2023
Názov Zápisnica z OcZ - 16.5.2023
11.5.2023
Pozvánka - OcZ - 16.05.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2023
Názov Pozvánka - OcZ - 16.05.2023
26.4.2023
Záverečný účet obce Čelovce za rok 2022 (návrh)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2023
Dátum zvesenia 11.5.2023
Názov Záverečný účet obce Čelovce za rok 2022 (návrh)
Popis Vážení občania, v prílohe predkladáme návrh Záverečného účtu za rok 2022 v zmysle legislatívy na pripomienkovanie. Vyjadrenia (pripomienky) k návrhu ZÚ: do 11.5.2023 ústne e-mailom, elektronicky, poštou na adresu OcÚ alebo ústne do zápisnice na OcÚ
21.3.2023
Tlačivo daňové priznanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.3.2023
Názov Tlačivo daňové priznanie
22.2.2023
Zápisnica z OcZ + uz. 16.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2023
Dátum zvesenia 8.3.2023
Názov Zápisnica z OcZ + uz. 16.02.2023
17.2.2023
VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.2.2023
Dátum zvesenia 4.3.2023
Názov VZN č. 1/2023 o poplatkoch za úkony a služby poskytované OcÚ v Čelovciach
14.2.2023
Zasadnutie OcZ - 16.2.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.2.2023
Dátum zvesenia 2.3.2023
Názov Zasadnutie OcZ - 16.2.2023
14.2.2023
Zápisnica a uz. MimZ - 13.2.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.2.2023
Dátum zvesenia 2.3.2023
Názov Zápisnica a uz. MimZ - 13.2.2023
13.2.2023
Mimoriadne zastupiteľstvo
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Dátum zvesenia 1.3.2023
Názov Mimoriadne zastupiteľstvo
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Čelovce je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 15.30 hod.
  • Ut: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • St: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Št: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 16.00 hod.
  • Pi: 7.30 do 12.00 - 13.00 do 14.00 hod.